Bewust zijn als hoofdvak

Vanuit een verkenning wie je bent, wat jij nodig hebt,
je eigen onderwijs inrichten!

In Emmen starten we een innovatieve dagbesteding gericht op jongeren die op een hoog cognitief niveau (HAVO/VWO+) functioneren en tegelijkertijd extra zorg nodig hebben vanwege autisme, ADD/ADHD, hoogbegaafdheid en hoog gevoeligheid. Hierdoor komen deze jongeren zichzelf tegen binnen het reguliere onderwijs. De jongere gaat de uitdaging aan om verzet, peinzen en oordelen om te buigen naar acceptatie, bewustzijn en nieuwsgierigheid. Hierin vervult het Leerparadijs een ondersteunende rol, maar bovenal als vangnet wanneer dit even moeilijk is. Door deze vrijheid krijgt de jongere de ruimte zijn/haar unieke passie te ontdekken. Vanuit deze gevonden passie en vanuit de zelfacceptatie opent dit deuren om nieuwe dingen te leren. Dit zal gebeuren op cognitief vlak, maar vooral ook op sociaal vlak. “Hoe ga ik zorgen dat ik iets voor elkaar krijg bij iemand.” “Hoe zorg ik dat anderen zich gewaardeerd voelen als ze iets voor mij betekenen.” Onderwerpen die voor de meeste mensen van zichzelf spreken, maar voor jongeren binnen dit spectrum erg moeilijk blijken.

 Folder Leerling 

  

 Folder Verzorger 

Ondernemend onderwijs

een structurele oplossing

Meer en meer wordt duidelijk dat de jongeren van vandaag geen aansluiting vinden bij het onderwijssysteem. Vooral ondernemende jongeren met kenmerken in het autistisch spectrum, hoogbegaafdheid of hoogsensitiviteit voelen dit sterk. Deze jongeren zijn juist op zoek naar het doel en de relevantie bij het leren om zich zo goed te kunnen ontwikkelen. Wanneer aan deze voorwaarden is voldaan, dan tonen ze juist een grote mate van leergierigheid, ontdekken ze verborgen talenten en stellen zelfs hoge eisen aan zichzelf. Leergierigheid, eisen stellen aan zichzelf, zich willen ontwikkelen; we missen het vaak in huidige onderwijs. Sterker nog, veel leerlingen dreigen uit te vallen of zijn al uitgevallen op het reguliere havo/vwo onderwijs. Ze zitten thuis of zijn in een traject beland waarbij geen recht gedaan wordt aan wie ze werkelijk zijn.
Voor deze jongeren, die zo sterk de aansluiting missen met het huidige onderwijs, bieden we ondernemend onderwijs als een permanente oplossing. Bij ondernemend leren sturen leerlingen zelf hun eigen leerproces. Passend Onderwijs, wat we zo graag willen voor leerlingen, ontstaat op deze manier vanzelf. De jongere is gemotiveerd voor het leren en uitvallen op school wordt zo voorkomen.