We starten al in het schooljaar 2017/2018!

In de pilot kunnen we o.a. beschikken over de volgende onderwijsmiddelen

Competenties: Onder ondernemend onderwijs verstaan wij manieren om competenties te ontwikkelen, die passen bij de talenten en passies van een ondernemende leerling, hetgeen mogelijk resulteert in een eigen onderneming. Als competenties worden onder meer het nemen van initiatief bedoeld of specifiek het signaleren van en inspringen op kansen in de markt. Een aantal toonaangevende organisaties, zoals de Europese Commissie en The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), hebben de competenties van ondernemende leerlingen in kaart gebracht.Masterclass: Een masterclass wordt in het ondernemend onderwijs door leerlingen samen met begeleiders naar eigen behoefte en inzicht ingezet. De leerlingen organiseren de masterclass en dragen de verantwoordelijkheid voor het benaderen, informeren, ontvangen en de nazorg van de expert. Het nut van een masterclass dient te worden "verkocht" zodat deze voor een grote groep leerlingen aantrekkelijk wordt gemaakt. We beschikken uit een grote bak met inspirerende voorbeelden van masterclasses.Jij de Projecten: Een voorbeeld manier om een eigen leertraject samen te stellen is via de Jij de Projecten, zoals Jij de Baas, winnaar Drentse onderwijsprijs 2010/2011. Deze zijn geheel uitgewerkt. Jij de Projecten zorgen ervoor dat enerzijds ondernemende leerlingen een volledig ondernemend onderwijsprogramma volgen, waarbij zij zich anderzijds inzetten om andere leerlingen (maatschappelijk) ondernemend te laten leren. Hoewel goed voorbeeld doet volgen, blijft het streven het zelf bedenken van projecten of aanpassen van bestaande projecten door de leerlingen ten behoeve van de eigen onderneming.Multimedia en ICT: De partners zorgen mede voor toegang tot vakgebieden als film, video, animatie, programmeren en systeembeheer. Een eigen laptop met snel en mobiele internetverbinding is hiertoe wel noodzakelijk. Dit wordt gevraagd als bijdrage van de ouders. De leeromgeving is volledig webbased, dus leerlingen kunnen met deze faciliteiten overal 24/7 met hun projecten werken. Er zijn volop MOOC’s, online cursussen en andere webbronnen om vakinhouden op maat aan te bieden zonder fysieke begeleiding.Portfolio: Voor elke leerling is er een persoonlijke leerweg waarin ze zelf de verantwoordelijkheid hebben om anderen te laten zien wat ze hebben geleerd en hoe. Een portfolio is het daartoe het middel om bewijzen te verzamelen die men specifiek voor het portfolio heeft samengesteld, maar ook tijdelijke zaken die horen bij het gewone functioneren zoals reflecties, plannen, prototypes, opnames en notities.EPedia: EPedia is een online encyclopedie met inmiddels ruim 12.000 pagina's waarin registreerde gebruikers naar eigen behoefte een oceaan aan informatie wat betreft maatschappelijk ondernemend leren kunnen vinden. Met deze wiki als leeromgeving kunnen ondernemende leerlingen het initiatief nemen om (ondersteund door docenten en schoolleiding) zelfstandig een eigen leerlijn te ontwerpen. Daarnaast kunnen ze hun vordering bijhouden op een digitaal portfolio en badges laten toekennen door derden.

Organisatie

Lappendeken

Om een robuuste en ondernemende organisatie neer te zetten werken we met het wetenschappelijk model van Effectuation namelijk het Crazy-Guilt principe, waarbij stakeholders zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen lap op de deken. Zelf verantwoordelijk ten aanzien van alle onderneming-aspecten zoals product, personeel, prijs, plaats, promotie enzovoort. Door deze zelfselectie en zelfverantwoordelijkheid reduceren entrepreneurs onzekerheden en co-creëren alle partners vanuit hun eigen expertise. Er is zodoende geen sterke centrale aansturing nodig die door ondernemende mensen als remmend zal worden ervaren, en uiteindelijk deze mensen wegjaagt. Een sterke commitment om de lappen slim aan elkaar te naaien ontstaat bij ondernemende stakeholders door eigenaarschap van de eigen lap in combinatie met de wederzijdse afhankelijkheid met “vrienden”. We zijn verheugd te melden dat we over voldoende sterke lappen beschikken om een warme deken voor onze leerlingen te bieden.