Hoogfunctionerende leerlingen met autisme/AD(H)D

Ondernemende jongeren die het roer over hun eigen leren willen nemen

Een nieuw onderwijsinitiatief; voortgezet onderwijs voor jongeren die op een hoog cognitief niveau (HAVO/VWO+) functioneren en tegelijkertijd extra zorg behoeven.In Emmen is er voor de doelgroep nog geen passende onderwijs(vorm). De huidige vorm van onderwijs met 50 minuten roosters, klassen, leerjaren, een diversiteit aan vakken, massaliteit, doet geen recht aan een optimale ontplooiing van jongeren. Ondenemend onderwijs is een onderwijsvorm die naadloos aansluit bij de passie, persoonlijkheid en talenten van jongeren. Voortgezet onderwijs op Havo/ VWO / VWO+ niveau waarbij de jongeren leren en hun diploma halen door ondernemende projecten op te zetten en zichzelf leren kennen en ontwikkelen als “maatschappelijke onderneming”. Wanneer je je passies en talenten kent of ontdekt, weet je op welke gebieden je ondersteuning of extra hulp nodig hebt Wanneer je jezelf goed kent, draag je je kennis makkelijker over aan anderen. Uiteindelijk vindt je makkelijker en geleidelijke je plek in de maatschappij.

Extra zorg en aandacht
Deze aanpak veronderstelt betekent natuurlijk veel meer extra zorg en aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van uw kind. Juist deze jongeren hebben een meer dan gemiddeld gevoel van veiligheid en vertrouwen nodig. Deze basis geven we door middel van persoonlijke en groepscoaching in kleine groepen.

Integratie en symbiose

Samenwerking met het regulier voortgezet onderwijs

Vanuit de projecten van de leerlingen zoeken we een nauwe samenwerking met scholen in het Voortgezet Onderwijs in de regio. We zien hierin meerdere voordelen:


  • samenwerken met leeftijdsgenoten met verschillende diversiteiten en talenten,

  • betekenisvolle projecten ter verrijking van het onderwijsprogramma,

  • (maatschappelijke) imagoversterking in de regio en landelijk (onderwijsinnovatie),

  • toevoegen van moderne vakinhouden als ICT en multimedia (21st century skills),

  • professionalisering van docenten door samenwerking met externe deskundigen,

  • vergroten van netwerk van ondernemers,

  • (voorbeelden) creëren van werk door leerlingbedrijven,

  • ondernemende houding bij leerlingen vergroten (21st century skills).